Navigácia

Kontakt

 • SOŠT, Partizánska 1, Michalovce, pracovisko Kapušianska 6,
  071 01 Michalovce
 • +421 56 6433096
Štvrtok 18. 12. 2014

Štatistika

Počet návštev: 1472656

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 18.12.2014)
Patrik Veselý (I. XKM)
Patrik Veselý (II.XKM)
Patrik Veselý (III.XKM)
Pozajtra (Sobota 20.12.2014)

Vitajte na stránkach SOŠT Michalovce,

pracovisko Kapušianska 6

Novinky

 • Rodičovské združenie na pracovisku Kapušianska 6

  Pozývame Vás na plenárne a triedne RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 20.11.2014 o 15.30 hod. Plenárne združenie bude v školskej jedálni, potom sa presunú rodičia do jednotlivých tried, kde prebehne triedne rodičovské združenie. Prosíme triednych dôverníkov z radov rodičov, aby prišli na zasadnutie Rady rodičov o 14.45 hod.  do zborovne školy.

 • Rozvrh týždňov v mesiaci DECEMBER 2014

  ► 1. 12.   -  5. 12. 2014  - párny (čierny) rozvrh

  ► 8. 12.  -  12. 12. 2014 - nepárny  (červený) rozvrh

 • Otvorenie šk. roka 2014/2015


  02. septembra 2014 
  Pracovisko Kapušianska - 08.00 hod.

 • Potvrdzovanie žiackych preukážok

  Potvrdzovanie tlačív na žiacke preukážky prebieha na sekretariáte školy do 4.7.2014  a od 25.8.2014.
   

 • Otestuj sa z matematiky a fyziky

  Dobré vedomosti z matematiky a fyziky sú zárukou úspešného štúdia na technickej univerzite. Otestuj sa a doplň svoje vedomosti zo stredoškolskej matematiky a fyziky na portáli  otestujsa.sjf.stuba.sk a over si svoje vedomosti pred vstupom na vysokú školu. Pre najlepších sú pripravené hodnotné ceny.

Novinky

Kontakt

 • SOŠT, Partizánska 1, Michalovce, pracovisko Kapušianska 6,
  071 01 Michalovce
 • +421 56 6433096

Fotogaléria